Maatschappelijk verantwoord bakken

Maatschappelijk verantwoord ondernemen toegepast bij Vermeulen&Den Otter.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de trend van deze tijd en breekt door in Nederland. Steeds meer ondernemers gaan aan de slag met MVO, zo ook Vermeulen & Den Otter.
De overheid koopt duurzaam in, investeerders letten op MVO en consumenten kopen vaker duurzame producten.

Vermeulen & Den Otter heeft een verslag opgesteld waarin staat beschreven hoe duurzaamheid/MVO wordt toepast bij het bedrijf. Dit verslag geeft een duidelijk beeld over welke duurzame activiteiten er worden ondernomen. De visie van Vermeulen & Den Otter op maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt onder andere beschreven, er worden voorbeelden gegeven hoe deze visie wordt ingevuld, welke keuzes er worden gemaakt en welke doelen er worden gesteld.

Duurzaam ondernemen is verdeeld in drie aspecten, namelijk in People, Planet en Profit. In het verslag zal er eerst worden ingegaan op het people aspect, hierin zal onder andere gesproken worden over de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden e.d. Daarna zal het onderdeel planet aan bod komen, hierin zal onder andere gesproken worden over duurzame/biologische producten, keurmerken e.d. Als laatste onderdeel wordt het onderdeel profit besproken, hierin zal het vooral gaan over toegevoegde waarde, liefdadigheid e.d.

Het verslag ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ door V.E.H. van der Putten (28-02-2011) kan worden gelezen via de volgende link: Vermeulen en Den Otter MVO

Reacties zijn gesloten.